Informacja dla klientów

 

Uprzejmie informujemy, że sobota 20 kwietnia

będzie w Stacji dniem pracującym, natomiast

w czwartek 2 maja Okręgowa Stacja Chemiczno-

Rolnicza w Krakowie będzie nieczynna.

Wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych

Gwarancja spłaty kredytu  z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Gwarancja spłaty kredytu

z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Czytaj więcej: Wsparcie Funduszu Gwarancji Rolnych

Wspieraj polskich producentów

Wspieraj polskich producentów

Program azotanowy

 

 

PROGRAM AZOTANOWY 

Od 1 stycznia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca (Dz.U. 2018 r. poz. 1339), weszły w życie obowiązki wynikające z „PROGRAMU AZOTANOWEGO”.

Informacje dotyczące podstawowych zasad realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu znajdują się na stronie www.schr.gov.pl