Zalecenia w związku epidemią Covid-19

UWAGA!

 

W związku z z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie wstrzymuje bezpośrednią obsługę Klientów od 23 marca 2020 r. – do odwołania.

Korespondencję oraz próbki do badań prosimy kierować za pośrednictwem poczty/kurierem lub z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
Do przekazywanej korespondencji i próbek prosimy dołączyć dane kontaktowe.

W ramach priorytetowego programu "Ogólnopolski program regeneracji środowiska gleb poprzez wapnowanie", konsultacje udzielane będą drogą telefoniczną lub elektroniczną. Wnioski do wstępnej weryfikacji mogą być przesyłane elektronicznie, natomiast oryginały należy przesyłać pocztą.

 

Wspieraj polskich producentów